ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడెమీ వెబ్సైటులో అందుబాటులో ఉన్న, ప్రచురించబడ్డ పత్రికలలోని కొన్ని అరుదైన వ్యాసాలు, నాటికలు, కథానికలు మరియు ఇతర రచనలు, నాకు నచ్చినవి ఇక్కడ ప్రచురించడానికి సాహసిస్తున్నాను. ఈ రచనలను / ఫైళ్ళను ఇక్కడ ఉంచటంలో ఉద్దేశం, మరింత ఎక్కువమందికి అందుబాటులోకి తేవటమే కాని, మరే ఇతర ఉద్దేశమూ లేదు.

ఈ రచనలకు కాపీ రైట్ హక్కులు ఉన్నవారు ఎవరైనా అభ్యంతరం తెలియచేస్తే, క్షమాపణలతో వెనువెంటనే తొలగించబడతాయి.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
రచన రచయిత పత్రిక సంవత్సరం
స్త్రీలు - సాంఘిక ప్రవర్తన కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆంధ్ర మహిళ Nov 1944
స్త్రీ జీవితంలో ప్రేరణలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆంధ్ర మహిళ Dec 1944
స్త్రీ జాతిని గురించిన దుష్ప్రచారాలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆంధ్ర మహిళ Mar 1945
దాంపత్యంలో వ్యత్యాసాలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆంధ్ర మహిళ Apr 1945
ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆంధ్ర మహిళ July 1945
తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ కొడవటిగంటి కుటుంబరావు నవోదయ 1947
ఆడబ్రతుకే మధురం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆంధ్ర మహిళ Oct 1946
తీరని సమస్య? కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1948
సూరయ్య మామయ్య వైద్యం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తెలుగు స్వతంత్ర Mar 1949
గాడిద పిల్ల కోమలం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తెలుగు స్వతంత్ర May 1949
కళాభిమానం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆంధ్ర పత్రిక Jan 1950
వ్రాతబల్ల వద్ద కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తెలుగు స్వతంత్ర Feb 1957
సాహిత్యము - రాజకీయాలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ప్రతిభ ముక్త్యాల సంచిక
అశ్లీల నిషేధం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ప్రగతి Dec 1969
రాష్ట్రేతర ఆంధ్రులు - సంస్కృతీ వికాసం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు అవగాహన ?
కళలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు అవగాహన ?
సాహిత్య ప్రయోజనం లేని రచన కొడవటిగంటి కుటుంబరావు అవగాహన ?
కొత్త డిటెక్టివ్ ప్రవేశం టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర July 1956
హత్యాశ్చర్యం టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర July 1956
పారిపోయిన శవం టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర July 1956
రైల్లో డిటెక్టివ్ టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర July 1956
హోటలు రాకాసిలో డిటెక్టివ్ భూతం టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1956
దీపం తెచ్చిపెట్టిన మిష్టరీ టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1956
గవరయ్య మావ గోర ప్రతిగ్నె టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1956
విచ్చిపోయిన మిస్టిరీ టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1956
వింత భూకంపం టి.వి.శంకరం (కొ.కు) తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1956
శాఫో - గేయనాటిక బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు ఆంధ్ర మహిళ Oct 1945
పరుసవేది - సంగీత రూపకం బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు నాట్యకళ 1964
చండీదాసు - నృత్య నాటిక బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు ఆంధ్ర మహిళ 1945
ఆకాశవాణిలో పింగళి వారి వాణి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీకాంతం సంస్మరణ సంచిక ?
లలిత సంగీతం - రేడియో బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు తెలుగు స్వతంత్ర Oct 1954
లకుమాదేవి - సంగీత నాటిక బాలాంత్రపు రజనీకాంత రావు ప్రతిభ ?
జ్యోతిరైక్యం - సంగీత రూపకం బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు నాట్యకళ 1963
గవేషణ శ్రీ శ్రీ తెలుగు స్వతంత్ర Oct 1948
కోనేటి జన్మ శ్రీ శ్రీ తెలుగు స్వతంత్ర Oct 1948
ప్రవాహం శ్రీ శ్రీ తెలుగు స్వతంత్ర Dec 1948
త్వమేవాహం - ఒక లఘుటిప్పణి శ్రీ శ్రీ తెలుగు స్వతంత్ర Feb 1949
ఆవాహన శ్రీ శ్రీ తెలుగు స్వతంత్ర Mar 1949
అనామిక శ్రీ శ్రీ కిన్నెర 1949
ఐశ్వర్యం ఎదుట దారిద్ర్యం శ్రీ శ్రీ తెలుగు స్వతంత్ర Oct 1954
ఏదో ఫరవాలేదు శ్రీ శ్రీ తెలుగు స్వతంత్ర Oct 1954
జాబు - జవాబు శ్రీ శ్రీ ప్రగతి 1969
చెప్పని సందేశం శ్రీ శ్రీ ఆంధ్ర శిల్పి ??
సాహిత్య మహాత్ముడు శ్రీ శ్రీ ఆనందవాణి - మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి సంస్మరణ సంచిక 1940
కవి సమ్మేళనాలు దాశరధి తెలుగు స్వతంత్ర Oct 1954
కాలాతీత వ్యక్తులు - శ్రవ్య నాటిక గోరా శాస్త్రి తెలుగు స్వతంత్ర Mar 1954
కర్ణాట సంగీతం అంగర వేంకట కృష్ణారావు తెలుగు స్వతంత్ర Mar 1954
నేటి హోటళ్లు - నాటి అట్టశూలములు కోట వేంకటేశ్వర శాస్త్రి తెలుగు స్వతంత్ర Apr 1954
అసురసంధ్య మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి కిన్నెర Mar 1949
శివరంజని మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి తెలుగువాణి 1978
కైంకర్యం మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి తెలుగు స్వతంత్ర Dec 1948
దేవగాంధారి మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి కిన్నెర May 1949
అనవుడు - నావుడు మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి మిత్ర Sep 1955
గతాలు - స్వగతాలు శంకరమంచి సత్యం ప్రగతి Dec 1969
చాపక్రింది నీరు ఆరుద్ర కిన్నెర May 1949
పీఠిక ఆరుద్ర కిన్నెర Jan 1949
వేదనా శకలం ఆరుద్ర తెలుగు స్వతంత్ర Mar 1949
థాంక్యూ బేబీ - థాంక్యూ ఆరుద్ర ప్రగతి Dec 1969
స్వర్గాదపి ఆరుద్ర మిత్ర Sep 1955
పాపయ్య తిరిగొచ్చాడు మా. గోఖలే తెలుగు స్వతంత్ర May 1949
దెయ్యాల మేడ గజ్జెల మల్లారెడ్డి ప్రగతి Dec 1969
నేను పేరెందుకు మార్చుకున్నానంటే? K.R విజయవాణి July 1948
అన్నం మెతుకులు వజ్ఝల రామనరసింహం తెలుగు స్వతంత్ర Sep 1948
అసలు సమస్య శారద తెలుగు స్వతంత్ర Oct 1948
కమలమ్మ బి.అనూరాధ తెలుగు స్వతంత్ర Nov 1949
ఉచిత శిక్ష - నాటిక పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ తెలుగు స్వతంత్ర Nov 1948
రథయాత్ర చాగంటి సోమయాజులు (చాసో) ? ?
పెంకు పురుగు చాగంటి సోమయాజులు (చాసో) ఢంకా 1945
నేను దర్శించిన పెద్దలు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు పుట్టపర్తి వారి అభినందన సంచిక 1977
నా రచనలు దొంగిలిస్తున్న శిష్యబ్రువులు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు తెలుగు సంక్రాంతి 1960
దొంగాటకం - నాటకం మల్లాది విశ్వనాథ కవిరాజు తెలుగువాణి 1976
వొడియాలు భోగరాజు నారాయణమూర్తి లలిత 1950
భూలోక స్వర్గం నండూరి రామ్మోహన రావు ఆంధ్రపత్రిక Jan 1950
అశుభం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కిన్నెర Jan 1949
స్నాన సుందరి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ సమదర్శిని
నిశ్చూతకము విశ్వనాధ సత్యనారాయణ విజయవాణి April 1948
శూర్పణఖ శ్రీ జరుక్ శాస్త్రి ఆంధ్ర మహిళ Jan 1948
రహస్యాలు వెల్లడించే రాళ్ళు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ కిన్నెర May 1949
గుహుడు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి కిన్నెర Apr 1950
చలం గారి మ్యూజింగ్స్ అడపా రామకృష్ణరావు తెలుగు స్వతంత్ర Dec 1948
దేవదూత దాసరి సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు స్వతంత్ర Feb 1949
నక్షత్ర కాంతి చలం తెలుగు స్వతంత్ర Sep 1948
పాపాయి పరుగులు బి.అనురాధ తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1948
నార్ల వ్యాసాలు విద్వాన్ విశ్వం కిన్నెర June 1951
తెలుగు సాహిత్యంలో స్త్రీల పాటలు ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి కిన్నెర June 1952
స్వప్న మాధుర్యము బి.ఎన్.రెడ్డి (Movie Director) కిన్నెర 1955
శృంగాటకము ఏకలవ్య విజయవాణి Mar 1948
మన చిత్రాలలోని స్త్రీ పాత్రలు షావుకారు జానకి జమీన్ రైతు 1954
ఒక వేసవి రాత్రి పాలగుమ్మి పద్మరాజు మిత్ర Sep 1955
ఉత్తిష్ఠ రావూరి భరద్వాజ బృందావని, May 1954
ప్రతిష్ఠానం - ఏకాంక నాటిక కపిల కాశీపతి ఆంధ్ర మహిళ Apr 1945
రాజగురువు - నాటిక కపిల కాశీపతి ఆంధ్ర మహిళ May 1945
లోనికి రాకూడదు ఆస్కార్ వైల్డ్ / బి.కృష్ణవేణి ఆంధ్ర మహిళ June 1945
కళోద్ధరణ విశ్వనాధ కవిరాజు నాట్యకళ Dec 1934
మంచి నాటకం - మంచి సమాజం రావూరు వెంకట సత్యనారాయణ రావు నాట్యకళ 1963
మన సంగీతం మంచాళ జగన్నాధ రావు నాట్యకళ 1963
యుగాంతరం చక్రపాణి ఆంధ్ర మహిళ Aug 1944
కళాపరిషత్తు కర్తవ్యం కపిల కాశీపతి నాట్యకళ 1934
లలిత సంగీతం - నేటి పోకడలు వింజమూరి లక్ష్మి నాట్యకళ 1963
సంబంధాలు గోవిందరాజుల సుబ్బారావు నాట్యకళ 1934
ఆచార్యులవారి హిరణ్యకశిపుడు సముద్రాల రాఘవాచార్య నాట్యకళ 1934
నలవేషం గూడవల్లి రామబ్రహ్మం నాట్యకళ 1934
దెయ్యాల పెళ్ళి దేశిరాజు కృష్ణశర్మ ప్రతిభ 1938
ముగ్గుల నిగ్గులు సుధామ ప్రగతి 1973
తనతో తాను - డైరెక్టరు k.విశ్వనాథ్ k.విశ్వనాథ్ ప్రగతి 1972
చిత్రనిర్మాణం - డి.రామానాయుడు డి.రామానాయుడు ప్రగతి 1972
ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం ప్రగతి 1972
త్యాగరాజు ప్రతిభ ద్వారం వెంకట స్వామి నాయుడు నవోదయ 1947
వింత చుక్క శ్రీ వడ్డాది పాపయ్య ?? ??
రాద్ధాంతం నిడదవోలు మాలతి తెలుగు స్వతంత్ర Aug 1954
సినిమా ప్రేక్షకులు శ్రీ కె.వి.రెడ్డి (Movie Director) ఆంధ్ర మహిళ May 1950
రాయలనాటి కవితా జీవనము శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు పరిశోధన 1954
తెలుగుజాతి తొలి విజ్ఞాన సర్వస్వం శ్రీ తిమ్మావజ్ఝల కోదండరామయ్య పరిశోధన 1955
నాచన సోమన నాటి సంగీత సాంప్రదాయం శ్రీ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు పరిశోధన 1955
ప్రచార సాధనాలు - సాహిత్యము శ్రీమతి వి.రతన్ ప్రసాద్ (చిన్నక్క)
శ్రీమతి పండా శమంతకమణి
అవగాహన ?
శ్రీరంగం నారాయణబాబు ***** శ్రీ మానేపల్లి సత్యనారాయణ అవగాహన ?
యంత్రాలు శ్రీ అల్లం రాజయ్య అవగాహన ?
అప్పారావుగారి పంచదార మాత్రలు శ్రీ ఆరుద్ర గురుజాడ శతవార్షిక సంచిక ?
గురుజాడ స్త్రీ పాత్రలు శ్రీమతి ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ గురుజాడ శతవార్షిక సంచిక ?
గురజాడ అప్పారావు కథానికలు శ్రీ దాశరథి గురుజాడ శతవార్షిక సంచిక ?
లో లో శ్రీ ఏల్చూరి సుబ్రహ్మణ్యం విజయవాణి 1948
అసలు తెలుగు భాష శ్రీ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆనందవాణి 1940
నేను నేనే శివరాజు వెంకట సుబ్బారావు (బుచ్చిబాబు) ఆనందవాణి 1940
నాకు తెలిసిన మహానుభావుడు V A K Ranga Rao ఆనందవాణి - మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి సంస్మరణ సంచిక ??
శ్రీ మహాదేవు రాధాకృష్ణరాజు శ్రీ నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు మృదంగబోధిని 1976
సత్యం మామ ( నాటిక ) శ్రీ ఆంటొన్ ఛెఖోవ్ - విద్వాన్ విశ్వం ఆంధ్రప్రభ 1950
ఆంధ్ర మహాభారతము (చారిత్రక కథ ) శ్రీ పసుపులేటి మల్లికార్జునరావు చుక్కాని పక్షపత్రిక 1964
కలనైనా (శ్రవ్యనాటిక) శ్రీ గోరాశాస్త్రి తెలుగు స్వతంత్ర 1957
జోలపాటలు శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి తెలుగు స్వతంత్ర ??
కథల్లో మనుష్యులు శ్రీ ఇసుకపల్లి దక్షిణామూర్తి తెలుగు స్వతంత్ర 1957
దామెర్ల రామారావు - కళారాధన శ్రీ కవికొండల వెంకటరావు ఆంధ్రభూమి 1942
అసంతృప్తి ఆనందం శ్రీ కవికొండల వెంకటరావు ఆంధ్రభూమి 1942
డొక్కా సీతమ్మ ఆల్ ఇండియా రేడియో నాటకం ఆంధ్రభూమి 1942
బాలబాంధవి శ్రీ కె.వి.ఉమామహేశ్వర శర్మ ఆంధ్రభూమి 1940
వెన్నెల పాటలు - సేకరణ శ్రీ దేవగుప్తాపు వెంకటరమణ పంతులు ఆంధ్రభూమి 1941
అప్పిశెట్టి కవిత్వ అఘోరింపు శ్రీ పురాణం పిచ్చయ్య శాస్త్రి ఆంధ్రభూమి 1941
గొప్పవారితో గుసగుసలు

- ఆంధ్ర పత్రిక 1947వ సంవత్సరంలో శ్రీ వారణాసి శ్రీనివాసరావు గారు వ్రాసిన "గొప్పవారితో గుసగుసలు" అనే రచనలతో ఒక సీరీస్ ప్రారంభించి, ఆ గుసగుసలన్నీ ప్రకటించింది.

పూర్వమహాపురుషుల చరిత్రాంశాలను సేకరించుకొని, ఆయా సంఘటనలను, అవస్థలకు తగిన మానసిక స్థితులను ఊహించి, వారిని యధార్ధ పురుషులుగా మనలో వారిగా, మనతో సంభాషిస్తూ తమ నిజ చరిత్రను చెప్పుకొంటూన్నవారిగా, ఈ గుసగుసలలో చక్కగా చిత్రించారు. శ్రీ శ్రీనివాసరావు గారు బందరు హిందూ కళాశాల మొదటి ప్రిన్సిపాలుగా పేరెన్నికగన్నవారు.ఆంగ్ల, ఆంధ్ర సాహిత్యాలలో అసాధారణమైన ప్రజ్ఞ కలవారు.

వారు వ్రాసిన ఆ గుసగుసలు ఇక్కడ ప్రచురించటానికి సాహసిస్తున్నాను. కాపీరైటు హక్కుల ఉల్లంఘన ఉద్దేశమేమాత్రం లేదని తెలియవేసుకుంటూ, ఈ రచనలు మరింతమందికి చేరువకావాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ ఉంచటం జరిగిందనీ, కాపీరైటు హక్కుదారులు వీటిని తీసివెయ్యమని కోరిన వెంటనే క్షమాపణలతో ఇక్కడినుంచి తొలగించబడతాయని తెలియచేసుకుంటూ

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ

పరిచయం నన్నయ - Part 1 నన్నయ - Part 2
తిక్కన - Part 1 తిక్కన - Part 2 తిక్కన - Part 3
ఎర్రాప్రెగడ పోతన - Part 1 పోతన - Part 2
శ్రీనాథుడు - Part 1 శ్రీనాథుడు - Part 2 శ్రీనాథుడు - Part 3
శ్రీనాథుడు - Part 4 అల్లసాని - Part 1 అల్లసాని - Part 2
నాచనసోమ మొల్ల వేములవాడ భీమ
తెనాలి, పింగళి, భట్టు - Part 1 తెనాలి, పింగళి, భట్టు - Part 2 తెనాలి, పింగళి, భట్టు - Part 3
తెనాలి, పింగళి, భట్టు - Part 4 తిమ్మన, ధూర్జటి - Part 1 తిమ్మన, ధూర్జటి - Part 2
మల్లన, రామభద్ర