You Are In Telugu Sahityam (Literature) Page

ధర్మ,దైవ సంబంధ విషయములు

Yaksha Prasna Mana Vedamulu, Bharatiya Samskruti Upanishad, Mana Upanishattulu dEvatA murtula vivaraNa, archaka vidhi
Maha Vishnuvu SambhO SankaruDi rudra swarUpAlu rutvikkulu pUja pushpa patrAlu
akshintalu EkAdaSa rudrulu rudraNulu EkA daSa sthAnam
avatAramulu - sauramAna samvatsaramulu Siva pancamukha pancha ArAmAlu Bammera Potana Andhra Bhagavatam
nava paramatmalu nava jIvAtmalu nava bhakti sashtangam
narada sutramulu papulu gAyatrI mudra Siva Agamamulu

అద్భుత కథలు

Alibaba 40 Dongalu Balanagamma Puttadi Bomma Poornamma
Robinson Crusoe

చిట్టి పొట్టి పద్యాలు - కథలు

Chinna Pillala Paatalu Desabhakti Paatalu DhAm DhAm DhAm Hanuma Ravana Padyam, Dasara Padyalu
Angada Ravana Dasara Padyalu Pillala Padyalu Kolatam Patalu Aanimutyaala Vanti Patalu
Dasara Padyaalu, Deevena Padyaalu Gunintalu Ka nunci Va vattulu Padyam, Pillala Padyamulu dEvuDi deevena
vyutpattulu ATalu, sIsa padyam padyavali

పురాణ విషయములు - పురాణ గాధలు

Mana Puranamulu, Bharatiya Samskruti Naimisaranyam nakshatrakuDu chandruDu - amAvAsya - amAvAsya pEru katha
rAkAsi pootana - bAla krishNuDu ashTa dikpAlakulu ashTAvakruDu Sundopasundula Katha
jaya vijayulu upa pAnDavulu aidu ooLLu SlOka sankhya
samudra mathanam aSwinI dEvatalu, aSwinI kumArulu bharata dESa chakravartulu ashTa vasuvulu
sudarshana chakram daSa kanThuDu

నీతి కథలు

Putukku Jara Jara Dubukku Me Avu - Puli Katha Kaki - Nemali Katha Todelu - Mekapilla Katha
Atyasa - Kukka Katha Ramlingadu - Brahmanulaku Vaatalu Katha Nakka - Konga Katha Nakka - Draksha Pandu Katha
Pilli - Palu Katha Eega - Peru Katha Nakka-Kodi-Kukka Katha Enugu - Dushta Jangam Katha
Avva-Eluka-Pilli-Rotte Katha Muni - Telu Katha Vadrangi - Goddali Katha Naanna - Puli Kadha
Pamu - Pallevaadu Katha Kundelu - Taabelu Katha Puli Kankanam Katha Gadda Pilli Katha
Kukka Gadida Katha Koti Chestalu Katha Konga Endrakaya Katha, Jataka Kadhalu Jambukam - Lobham katha, Jataka Kathalu
Jinka Nakka Kaki Katha, Telugu lo Jataka Kathalu Moodu Chepalu Katha Ledi - Boyavadu Katha Simham - Vadrangi Katha
Koti Minuguru Purugulu Kadha Dondu - Donde Katha kAki - hamsa Katha Uduta Chaaralu, Rama - Squirrel
Kappalanu Mosina Pamu Katha, Telugu Short Stories Kaki Gulakarallu Kadava Katha Simham - Kundelu Katha, Chinna Pillala Niti Kadhalu Ashadhabhuti Katha, Pillala Kathalu
Kaki - Pamu Katha, Telugu lO Chinna Kathalu Raju Penu Nalli Katha, Chinna Pillala Koraku Kathalu MUrkhapu tAbelu Katha, Niti Kadhalu tItuvu - samudram - garutmantuDu Katha, Niti Kathalu
Donga - Brahma Rakshasudu Katha Eluka Kanya Katha Kundelu - Paxi -Pilli Katha Koti Mosali Katha
Konga - Mungisa Katha Aikamatyam Katha Manishi Atyasa Valmiki Katha
bhikshuvu - mangali Katha Nakka - Neeli Mandu Katha Mushikam - Vyaghram Katha Laukyam Teliyani Vonte Katha, Neeti Kathalu
kundElu jAbili Katha, Neeti Kathalu puli konga, telugu lO chinna pillala kathalu

జ్ఞానం - విజ్ఞానం

Koonalamma Padalu Podupu Kathalu Paadabhramakamulu, Palindromes in Telugu Sandhi Shastram
Nava Dhaanyalu Ashta Vivahamulu Vivarana ashta bhashalu mahA kAvya lakshaNamulu
Kala Gamana Varnana champuDu guDi, bhairavuni guDi uparoopakAlu roopakamu
kavulu - rakAlu sapta santAnamulu anAmika vElu katha anadhyAyamu
chaturdaSa vidyalu brAhmaNa samskArAlu ashTAnga yOgamu ShODasa mahA dAnamulu
ashTa bhOgAlu rutuvulu nava vyAkaraNam, nava vyAkaraNavEtta ahimsa mArgAlu
akshauhiNi aatatAyi ashTa mUrtulu avastha
sapta vyasanamulu Sabda SAstram shaDvishayamulu Silpa vidya
ashTa aishwaryAlu sUrya ratha sapta aSwamulu daSa vAyuvulu ashtAvaraNalu
shadlingAlu sapta mAtrukalu trikarmalu chaturvidha aharam
dwija lakshanalu snana vidhulu maha patakalu pancha bhramalu
ashta kashtalu upacharamulu viswakarma yOjanamu
smritikarulu siddhulu ratnamulu pranulu
nakshatra dAnam dhAtuvulu dwadasa putrulu chiranjivulu
mahA purusha lakshaNa dwAdaSa bhruguvulu sUrya putrulu mEghamulu
Agamamulu hOma vrukshAlu vyAsa rUpamulu daSa diSalu
vishAgnulu telugu sAmetalu vETa kukkalu asidhAra vratam
sametalu - kavulu nrutyarIti dESI nritya rIti konDa pUja
brahma vidya karpUramu anubhAva lakshaNa SaivOpanishattu

శతకములు

Sumati mariyu Vemana Satakamulu Maha Kavi Dhoorjati, Kaalahasteeswara Satakam Konni Kanda Neeti Satakam Padyaalu

సాహితీ సంబంధ విషయములు

Maha Kavulu Mana Telugu Kavayitrulu, Telugu Poetess ASukavitvam inTi pEru lEni mana prAcIna kavulu
inTi pErulo manishi pEru unna prAcIna kavulu madhura kavita padya jAtulu chitra kavita
Maha Kavi Gurajada Vari Oka Hasya Gulika fahiyAn - chainA yAtrIkuDu pOri anE mATa katha kAvya vidya
vyasamulu SatAvadhAni vRttamulu
madhuragati ragada mahAbhAratamulO mahiLalu

ప్రకృతి,దేశ సంబంధ విషయములు

parvata SrENi dweepamulu meru parvatam plaksha dweepam
SAlmali dweepam kuSa dweepam krauncha dweepam saka dweepam
pushkara dweepam mana nadulu bharata dESa rAjyamulu

పురాణ పురుషులు

Sibi Chakravarti Katha paraSu rAmuDu
జేజిమామయ్య పాటలు
బాలవ్యాకరణం - చిన్నయసూరి (1871)
పొడుపు కథలు
వేమన పద్యములు
మిరపకాయ పొట్టోడి కథ