ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. తెలుగు సాహిత్యంలో సాహిత్యాభిలాషులకి ఉల్లాసాన్నీ, ఉత్సాహాన్నీ, ఉత్తేజాన్ని ఇస్తూ రచయితల వ్యక్తిత్వ విశేషాలని, రచనా శైలినీ, ఆ రచనల్లోని ఒంపు సొంపులనీ, భావాన్నీ, ఆ రచయితల, కవుల కాలానుగుణ సాహిత్య వాతావరణాన్ని వివరించే ఎన్నో ఎన్నెన్నో మధురమయిన చిన్ని మీగడ తరకలు ఉన్నాయి.తమకు తెలిసిన ఇతర విశేషాలు పంచుకోవాలనుకున్న మహానుభావులకి ఎల్లవేళలా ఆహ్వానం.ప్రస్తుతానికి కొన్నే ఉన్నా మరిన్ని మీ ముందుకు త్వరలో ..

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
mIgaDa tarakalu, meegaDa tarakalu, mIgaDa taraka, meegaDa taraka, telugu sAhityam lO manchi sambhAshaNalu, AcArya bEtavOlu rAmabrahmam, abhinava vEmana Satakamu, tirupati vEnkaTESwara kavulu, pakODi padyam, yenki pATa, Tenki pATa, bhamiDipATi kAmESwara rAo gAri mana telugu, aMpaSayya naveen, mallinAtha sUri gAri AvakAya pATa, mAgAya pATa, malki ibharAmuDu, kATUri visugu, dEvulapalli kRshNa SAstri samAdhAna sobagu, Arudra rAchakonDa viSwanAtha SAstry gAri chamatkArAlu, pramAdakaram, tenAli rAmalingaDu pingaLi sUranna, tarigonDa venkamAmba, vEnkaTAcala mAhAtmyamu, kudarani janTa kavitvam, peLLi valla saraLam, deepAla piccayya SAstri, SaMkhavaraM saMpat^ rAghavAcArya, vairAgya tattvam. vairAgya tatvam, chiluka pATa, vEnkaTa pArvateeSwara kavulu, nATakamulu, nATakam, chellapilla venkata sastri, sri sri, viswanatha satyanarayana, tikkana, abbUri rAmakRishNA rAo, SrI SrI , chakrapANi, vinukonDa vallabharayalu, dESa bhAshalaMdu telugu lessa, Arudra, sAlUri rAjESwara rAvu, pEkATa pATa
టెంకిపాట - ఎంకి పాట

వ్యంగ్యాస్త్రం

ఇంగ్లీషు ముష్టి

అంకెల గారడీ

తిరుపతి కవుల "పకోడీ"

విశ్వనాధ - టంగుటూరి

బేరా చురక

కరుణశ్రీ కిడ్నాప్

మల్లినాథ సూరి ఆవకాయ పాట

రాజన రాజు మల్కి ఇభరాముడె

కాటూరి విసుగు - దేవులపల్లి సొబగు

పెళ్ళివల్ల సరళం

చమత్కారాలు ప్రమాదకరం

పింగళి సూరన్న నోరంత పేడ

కుదరని జంటకవిత్వం

సార్ధక నామధేయులు అంటాను...

వ్యంగ్య కవిత

మకార కొమ్ము కవిరోగం

ఇంతింతై వధువింతయై...

ఆటవెలదికి సిగ్గా ?

వేలూరి శివరామశాస్త్రి హెచ్చరిక

పాణిగ్రహణం కూడానా?

అమవసనిసి

తరిగొండ వెంకమాంబ సోది భాష

అమ్మా! మాదాకబళం తల్లీ

ఒకే పద్యంలో 64 విచిత్రాలు

గురుజాడ వారి తాతాచార్ల పద్యం

సంపత్ కవిత

ఆదిభట్ట వారి మణిప్రవాళం

క్షవర హాస్యం

సింహానికి బిలప్రవేశ దోషం

బెజవాడ బందరు మధ్య స్టేషన్లు

లండన్ సంకల్పం

విస్మృతికి గురైన చిలుకపాట

నాటకములు

దోమ పద్యాలు

రాజుగారి పరివారం

భట్ మాత్రం నిజంగా భట్రాజే ..

పొట్ట కోసినా అక్షరం

దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ప్యారడీ

విశ్వనాథను పొగిడిన శ్రీశ్రీ

భావకవిత్వం గిట్టని చెళ్ళపిళ్ళ

సూటిగా చెప్పకుండా...

ఆయన శూలం తిప్పితే

చీకట్లో అరసున్న!

తల తిప్పుడు వ్యాధి

నిను నిను నిన్ను నిన్ను

వీడ్కోలు పద్యం

వడపై, నావడపై, పకోడిపయి

గడ్డం బాధ!

శ్రీశ్రీ - చక్రపాణి

వల్లభరాయలవారు....

వెంకట్రామయ్యగారు గారికీ .....

ఆడుదాని నమ్మినవాడు చెడడె?

ఆ - రుద్ర భూములన్నీ నావే

పేకాట పాట

కోత్తెనుగు సచ్చింది