ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

ఆకాశవాణి నాటికలు - వివిధ కేంద్రాల నుండి ప్రసారమైన కొన్ని అపురూప నాటికలు, రూపకాలు , కార్యక్రమాలు ఇక్కడ పెట్టటానికి సాహసిస్తున్నాను. కాపీరైటు హక్కుల ఉల్లంఘన ఉద్దేశం లేదనీ, లాభాపేక్ష / ధనార్జన ఉద్దేశమంతకన్నా లేదనీ సవినయంగా తెలియచేసుకుంటూ - ఈ కార్యక్రమాలను గాని, నాటికలనుగాని ఇక్కడ, ఇలా రేడియో అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంచటానికి అభ్యంతరాలు ఎవరికైనా ఉంటే తప్పక తెలియపర్చండి. క్షమాపణలతో వెంటనే తొలగిస్తాను.

వివరాల కోసం, పేరు మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్


Note: Audios are played best in Internet Explorer.Since some of the audios are more than 50 mb, it might take a little time to buffer and play. Please be patient. If the audio does not play even after buffering, please pull the audio slider bar forward and it will start to play. Let me know if you still have trouble playing them and I will take a look at the problem! Thanks and Enjoy The Great Works Of Art!

ఆడియో ఆకాశవాణి కేంద్రం సౌజన్యం
************************ ************************ ************************
దొందూ దొందే విజయవాడ శ్రీ కె. శివరామప్రసాద్
మా ఆవిడతో పెళ్ళికి విజయవాడ శ్రీ కె. శివరామప్రసాద్
వోటున్న మారాజులకు కోటిదండాలు విజయవాడ శ్రీ కె. శివరామప్రసాద్
సంఘ సంస్థాపనార్థాయ విజయవాడ శ్రీ కె. శివరామప్రసాద్
పూటకూళ్ళు విజయవాడ శ్రీ కె. శివరామప్రసాద్
తాళం చెవులు విజయవాడ శ్రీ కె. శివరామప్రసాద్
బామ్మ గారి రేడియో విజయవాడ శ్రీ కె.శివరామ ప్రసాద్
క్రికెట్ పిచ్చి విజయవాడ శ్రీ కె.శివరామ ప్రసాద్
ప్రతాపరుద్రీయం - (శ్రీ వేదం వేంకటరాయ శాస్త్రి ) విజయవాడ శ్రీ కె.శివరామ ప్రసాద్
************************ ************************ ************************
వరవిక్రయం విజయవాడ శ్రీ నూకల ప్రభాకర్
గణపతి విజయవాడ శ్రీ నూకల ప్రభాకర్
************************ ************************ ************************
ఘటనం సర్వజనీనం - (ఒకటో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఘటనం సర్వజనీనం - (రెండో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఘటనం సర్వజనీనం - (మూడో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
భామా కలాపం - (ఒకటో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
భామా కలాపం - (రెండో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
భామా కలాపం - (మూడో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
అన్నమయ్య - (ఒకటో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
అన్నమయ్య - (రెండో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
అన్నమయ్య - (మూడో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
విప్రనారాయణ - (ఒకటో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
విప్రనారాయణ - (రెండో భాగం) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
శ్రీకృష్ణ శిరోభారం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
కంఠాభరణం - (శ్రీ పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
భాగ్యనగరం - (శ్రీ నార్ల చిరంజీవి) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
కన్యాశుల్కం విజయవాడ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నాటికి నేడు - (శ్రీ మల్లాది విశ్వనాథ కవిరాజు) విజయవాడ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
సుప్తశిల - (శ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
తస్మాత్ జాగ్రత్త విజయవాడ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఊహల పల్లకీ విజయవాడ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఇంటి నంబరు విజయవాడ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
బొందితో కైలాసం విజయవాడ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
యామినీ పూర్ణతిలక - భాగం 1 (శ్రీ శేషం రామానుజాచార్య) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
యామినీ పూర్ణతిలక - భాగం 2 (శ్రీ శేషం రామానుజాచార్య) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
అనితర సాధ్యుడు - భాగం 1 (శ్రీమతి రంగనాయకమ్మ) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
అనితర సాధ్యుడు - భాగం 2 (శ్రీమతి రంగనాయకమ్మ) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఊరోళ్ళు మేల్కొంటున్నారు (శ్రీ కె.చిరంజీవి) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
సోనార్ బాంగ్లా (శ్రీ కె.చిరంజీవి) (******) హైదరాబాద్ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
పొగ మేడ (శ్రీ శివం) - Part 1 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
పొగ మేడ (శ్రీ శివం) - Part 2 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
యయాతి - ప్రత్యేక త్రైమాసిక నాటకం - Part 1 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
యయాతి - ప్రత్యేక త్రైమాసిక నాటకం - Part 2 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నేరము - శిక్ష Part 1 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నేరము - శిక్ష Part 2 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఆకలి మందు (శ్రీ కె.చిరంజీవి) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నీలో వెలుగు - Part 1 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నీలో వెలుగు - Part 2 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నీ బాధలు నావి (శ్రీ దండమూడి మహీధర్) - Part 1 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నీ బాధలు నావి (శ్రీ దండమూడి మహీధర్) - Part 2 హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
బంధితుడు (వాసిరెడ్డి సీతాదేవి/కె.ఆంజనేయులు) - Part 1 కడప, విశాఖపట్నం డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
బంధితుడు (వాసిరెడ్డి సీతాదేవి/కె.ఆంజనేయులు) - Part 2 కడప, విశాఖపట్నం డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఆర్టిష్టుల కాలనీ (శ్రీ ఎన్.శ్రీనివాసన్) హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
సంధ్యావందన మహత్యం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
************************ ************************ ************************
రాంబాబు కాపరం విజయవాడ తాతా రమేశ్ బాబు
************************ ************************ ************************
ఈ ఇల్లు అమ్మబడును - (శ్రీ డివి నరసరాజు) హైదరాబాదు రంజని గారు
చెలియలికట్ట - ( శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ) విజయవాడ రంజని గారు
కాలయంత్రం - ( శ్రీ కె చిరంజీవి) విజయవాడ రంజని గారు
వంశాంకురం - ( శ్రీ కె చిరంజీవి) హైదరాబాదు రంజని గారు
లంకాయణం - ( శ్రీ పురాణపండ రంగనాధ్) విజయవాడ రంజని గారు
************************ ************************ ************************
ధృవాదేవి చంద్రగుప్తుడు (శ్రీమతి రతన్ ప్రసాద్ ) హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
అక్కమహాదేవి (శ్రీ పురాణపండ రంగనాథ్) విజయవాడ మాగంటి వంశీ
వేయి పున్నమలు (శ్రీ కరంచెట్టి కమలాకర్) హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
పండుగ దొంగలు హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
"న" కు దీర్ఘమిస్తే (2005 బంగారు నంది బహుమతి) హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
జీవన సంధ్య (శ్రీమతి రత్నావళి) హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
ఆదర్శ దంపతులు (శ్రీ భూపతి రామారావు) హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
ఉత్తర యోగి (రచన: అరూప్ మిత్రా)
తెలుగు సేత: శ్రీమతి దుర్గాభాస్కర్
హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు - ధారావాహిక Part 1 హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు - ధారావాహిక Part 2 హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
హైటెక్ కాపురం(అత్తలూరి విజయలక్ష్మి) హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
గోరంతదీపం కడప మాగంటి వంశీ
************************ ************************ ************************
జై జవాన్ (డాక్టర్ తాడేపల్లి పతంజలి) నిజామాబాద్ డాక్టర్ తాడేపల్లి పతంజలి
మామా కలాపం(డాక్టర్ తాడేపల్లి పతంజలి) నిజామాబాద్ డాక్టర్ తాడేపల్లి పతంజలి
************************ ************************ ************************
చీరల బేరం విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
నాటకం విన్నారు విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
నాటకం (డి.వి.నరసరాజు) - Part 1 విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
నాటకం (డి.వి.నరసరాజు) - Part 2 విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
పతితవ్రత - Part 1 హైదరాబాదు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
పతితవ్రత - Part 2 హైదరాబాదు శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
శ్రీ కృష్ణ రాయబారం రంగస్థల నాటకం - Part 1 (***) విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
శ్రీ కృష్ణ రాయబారం రంగస్థల నాటకం - Part 2 (**) విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
మూడు ముళ్ళు (శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు) విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
పండగ రోజు (శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు) - Part 1 విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
పండగ రోజు (శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు) - Part 2 విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
రాళ్ళు కాదు రతనాలు (శ్రీ జయశ్రీ మల్లిక్) - Part 1 విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
రాళ్ళు కాదు రతనాలు (శ్రీ జయశ్రీ మల్లిక్) - Part 2 విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
బావగారొచ్చారు (శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు) విజయవాడ శ్రీ నండూరి శశిమోహన్
************************ ************************ ************************
భుక్తశేషము (శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు ) విజయవాడ శ్రీ ఎస్.బి.శ్రీరామమూర్తి గారి కుమార్తె తృష్ణ
శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు