ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. ఈ పుటలో పండుగ పాటలు కొన్ని చూడవచ్చు.అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

పాటల వివరాల కోసం, పేరు పక్కనే వున్న బొమ్మ మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
సంవత్సరాది సంబరము, ఉప్పు పొట్లాలు, బుడుగో బుడుగో, ముస్తాబు పాట, లక్ష్మి మంగళహారతి, కేదారగౌరి వ్రతం, చిన్నీ బిన్నీ, దసరా పాట, దశావతారములు, దుబ్బు దుబ్బు, ఏరువాక పదం, గొబ్బీయలో, గోపూజా పదం, నైవేద్యం పాట,పొగడ్త పాట, ప్రాధేయపు పదం, చిక్కుళ్ళ గౌరి, గౌరీదేవి, వరలక్ష్మి పిలుపు, నాగలి పాట, నాగుల చవితి, మోచేటి పెద్దమ్మ నోము, samvatsarAdi sambaramu, uppu poTlAlu, buDugO buDugO, mustAbu pATa, lakshmi mangaLahArati, kEdAragauri vratam, cinnI binnI, dasarA pATa, daSAvatAramulu, dubbu dubbu, EruvAka padam, gobbIyalO, gOpUjA padam, naivEdyam pATa, pogaDta pATa, prAdhEyapu padam, cikkuLLa gauri, gaurIdEvi, varalakshmi pilupu, nAgali pATa, nAgula caviti, mOcETi peddamma nOmu
సంవత్సరాది

ఉప్పు పొట్లాలు

బుడుగో బుడుగో

ముస్తాబు పాట

లక్ష్మి మంగళహారతి

కేదారగౌరి వ్రతం

చిన్నీ బిన్నీ

దసరా పాట

దశావతారములు

దుబ్బు దుబ్బు

ఏరువాక పదం -1

ఏరువాక పదం -2

ఏరువాక పదం -3

ఏరువాక పదం -4

గొబ్బీయలో

గోపూజా పదం

నైవేద్యం పాట

పొగడ్త పాట

ప్రాధేయపు పదం

చిక్కుళ్ళ గౌరి

గౌరీదేవి

వరలక్ష్మి పిలుపు

నాగలి పాట

నాగుల చవితి

పెద్దమ్మ నోము

కృష్ణమూర్తి తినునే కాకేరా

చందమామా

బొడ్డెమ్మా బొడ్డెమ్మా వలలో

వేములు పూసె వేములు కాసె ఓ మామిడి

నిద్రపో బొడ్డెమ్మ నిదురపోవమ్మా

తీగనాగయ్య ఉయ్యాలలో

గంగమ్మ గౌరమ్మా వలలో

రెండు గుట్టల్ నడుమా కోల్

ఒక్కొక్క పూవేసి చందమామ

గొబ్బీయాలో గొబ్బీయాలో

శ్రావణ శుక్రవారం

శ్రీ లలితా

శ్రీ రామ

ఈ దంపతులను

రుక్మిణీ రమణాయ

జయ మంగళం

మంగళ హారతి

కరుణించు

మంగళాలయ

సరగున

లాలి పాట

జో అచ్యుతానంద