ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

ఆకాశవాణి నాటికలు - వివిధ కేంద్రాల నుండి ప్రసారమైన కొన్ని అపురూప నాటికలు, రూపకాలు , కార్యక్రమాలు ఇక్కడ పెట్టటానికి సాహసిస్తున్నాను. కాపీరైటు హక్కుల ఉల్లంఘన ఉద్దేశం లేదనీ, లాభాపేక్ష / ధనార్జన ఉద్దేశమంతకన్నా లేదనీ సవినయంగా తెలియచేసుకుంటూ - ఈ కార్యక్రమాలను గాని, నాటికలనుగాని ఇక్కడ, ఇలా రేడియో అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంచటానికి అభ్యంతరాలు ఎవరికైనా ఉంటే తప్పక తెలియపర్చండి. క్షమాపణలతో వెంటనే తొలగిస్తాను.

వివరాల కోసం, పేరు మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్


Note: Audios are played best in Internet Explorer.Since some of the audios are more than 50 mb, it might take a little time to buffer and play. Please be patient. If the audio does not play even after buffering, please pull the audio slider bar forward and it will start to play. Let me know if you still have trouble playing them and I will take a look at the problem! Thanks and Enjoy The Great Works Of Art!

ఆడియో కార్యక్రమం ఆకాశవాణి కేంద్రం సౌజన్యం
దేవీం శరణం గచ్చామి - మొదటి భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - రెండవ భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - మూడో భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - నాలుగో భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - ఐదో భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - ఆరో భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - ఏడో భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - ఎనిమిదో భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - తొమ్మిదో భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
దేవీం శరణం గచ్చామి - చివరి భాగం దేవీ నవరాత్రుల ప్రత్యేక భక్తిరంజని (1980's) హైదరాబాదు రంజని గారు
భజగోవిందం వోలేటి వెంకటేశ్వర్లుగారు విజయవాడ శ్రీ కె.శివరామ ప్రసాద్
సూర్యాష్టకం బాలాంత్రపు రజనీ కాంతరావుగారు విజయవాడ శ్రీ కె.శివరామ ప్రసాద్
శ్రీ సూర్యనారాయణా భక్తి రంజని విజయవాడ శ్రీ కె.శివరామ ప్రసాద్
లక్ష్మీ స్తుతి భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శివ స్తుతి భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
అయ్యయ్యో నీవంటి అన్యాయ దైవము - మంగళంపల్లి భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
చక్కని తల్లికి చాంగు భళా భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
కదిలెను శంభుడు / కొలనిలోని మును గోపికలు భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
ఆంజనేయ దండకం భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శంకరుని పూజా - చేయా మనసా భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
చల్లరే శంభుని పై భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
దేవీ స్తుతి భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
రామదాసు కీర్తనలు భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శ్రీ మన్నెంకొండ హనుమద్దాసు కీర్తనలు భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
అచ్యుతాష్టకం, సంప్రదాయ కీర్తనలు భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శ్రీకృష్ణ స్తుతి భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
వేద పఠనం భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
లక్ష్మీ నృసింహ స్తుతి భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
చంద్రశేఖరాష్టకం, శివకీర్తనలు భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శ్రీరామ సుప్రభాతం , సంప్రదాయ కీర్తనలు భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
అమరనారాయణ కీర్తనలు భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శివ సంప్రదాయ కీర్తనలు భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శ్రీకృష్ణ గానలహరి భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
నన్ను విడచి కదలకురా భక్తి రంజని హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
శ్రీమత్ దివ్య మునీంద్ర చిత్త నిలయం భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
రావయ్య భద్రాచల రామ శ్రీరామ భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
శ్రీరాముని దివ్యనామ స్మరణ భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఏ తీరుగ నను దయజూచెదవో భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
పలుకే బంగారమాయెనా భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఆనబెట్టితినని భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
ఓ రఘువీరాయని నే బిలచిన భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
దశరథరామా భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
హరి హరి రామ భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
ననుబ్రోవమని చెప్పవే భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
నినుబోనిచ్చెదనా సీతారామ భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
పాహిమాం శ్రీరామా భక్తి రంజని - రామదాసు కీర్తన హైదరాబాదు శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
ఆకాశవాణి కేంద్రాలలో ప్రసారమైన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి లలిత గీతాలు , భక్తిరంజని కార్యక్రమానికి వ్రాసిన భక్తి గీతాలు,మహావిద్వాంసులు శ్రీ మైసూర్ టి.చౌడయ్య గారి వయోలిన్ వాయిద్య విన్యాసాలు , శ్రీమతి శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారి గళంలో నారాయణతీర్థ తరంగాలు, బృంద మరియు ముక్త గారి స్వరాలలో పదాలు, జావళీలు - ఈ అపురూపమైన ఆడియోలు తన ఆడియోల భాండారం నుంచి అందరితో పంచుకోవాలనే సహృదయ స్ఫూర్తితో నాకు అందించిన శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్ గారికి (panchajanya at gmail dot com) హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలతో .

Disclaimer - The below audios from Sri Kuppa Rajasekhar are part of AIR Original CD's sold at AIR offices. These have been published here with no intention of any copyright violations what so ever. If any one has any objection in placing this content here, please let me know and I will promptly comply and remove the audio material from the website with due apologies.
ఆడియో కార్యక్రమం రచన సౌజన్యం
పదములె చాలూ రామా భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
రామచరణం రామచరణం భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
ప్రతి కోవెలకూ పరుగిడకూ భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
కావేరి రంగ రంగా భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
మంచూ మబ్బూ చీకటిలో భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
జయము జ్ఞాన ప్రభాకరా భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
ఎందుకయా సాంబశివా భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
ఎంతకాలము వేచియుందును భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
తుదిలేని యాత్ర ఇది భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
ఎటుల నే నీ లీల కీర్తింతును భక్తిరంజని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
శరణం భవ కరుణామయి భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
పరమితపస్యత పూరుషం భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
కలయ యశోదే భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
గోవింద ఘటయ భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
మ్రొక్కెద రారా మోహనరంగా భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
జన్మ సఫలమాయే భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
పంతము సేయుట భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
నిను సేవించిన భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
నారాయణ నామామృత మధురము భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
భక్తజనప్రియ పంకజలోచన భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్
అప్రమేయ వరదా నన్నాదరించరాదా భక్తిరంజని నారాయణతీర్థ శ్రీ కుప్పా రాజశేఖర్