ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలులయిన ఆంధ్ర దేశ ప్రముఖుల వ్యాసాలు కొన్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు.అడిగిన వెంటనే కాదనకుండా వ్యాసాలు ఇక్కడ ప్రచురించుకోడానికి అవకాశం ఇచ్చిన ఈ సహృదయమూర్తులందరికీ హృదయ పూర్వక ప్రణామాలు. చిరుమొలక లాంటి ఈ వ్యాసావళిని మరిన్ని వ్యాసాలతో పరిపుష్ఠం చేయటానికి శక్తికొలదీ ప్రయత్నిస్తాను అని మనవి చేసుకుంటూ.. .

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
డాక్టర్. కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్‌ గారి వ్యాసాలు
        నెలల పేర్లు
        ముసలితనం
        ముసలితనం ఎందుకొస్తుంది?
        ముసలితనం లక్షణాలు
        జన్యువుల ఆత్మహత్య
        నిత్యయవ్వనానికి
        కళ్ళ కమామీషు
        కళ్ళ నిర్మాణం, పనితీరు
        నేత్రాల పరిణామం
        దృష్టికి జన్యువుల తోడ్పాటు
        రంగుల కలలు, వాస్తవాలు
        చూసేవి కళ్ళు, చూపేది మెదడు
        చదివే కళ్ళు
        చంచల నేత్రాలు
        జీవపరిణామం
        కాలం అవగాహన - 1
        కాలం అవగాహన - 2
        కాలం అవగాహన - 3
        కాలం అవగాహన - 4
డాక్టర్.ద్వానా శాస్త్రి గారి వ్యాసాలు
        బిరుదుల వ్యామోహం ఎందుకో?
        అభినందించడం నేర్చుకుందాం దుయ్యబట్టడం కాదు
        కవుల మధ్యనే ఈ పేచీలు
        ఔరా ! అవి అవధానాలా ??
ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప(ప్రసంగ వ్యాసాలు)
        శిష్టసాహిత్యంలో జానపద ముద్ర
        తెలుగులో స్మృతి కావ్యాలు
        తెలుగు ప్రాచీన స్థితి
డాక్టర్ ఎస్.పద్మనాభ రెడ్డి గారి వ్యాసాలు
        గ్రామదేవతలు
        గ్రామదేవతలు-శిష్ఠదేవతలు-తులనాత్మక విశ్లేషణ-సాంస్కృతిక పరిశీలన
        గ్రామదేవతల పుట్టుక వ్యాప్తి-సామాజిక, సాహిత్య నేపధ్యం
శ్రీమతి చంద్రలత గారి వ్యాసాలు
        విశ్వనాథ వారి బద్దన్న సేనాని - నవలా కథనం
శ్రీ రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు గారి వ్యాసాలు
        శ్రీ రావూరు వారి పరిచయం
        కృత్యాద్యవస్థలు ( కృష్ణాపత్రిక - జనవరి 8, 1949)
        ఊతపదాలు (కృష్ణా పత్రిక - సెప్టెంబరు 6, 1941)
        అలవాట్లు - పొరపాట్లు (1944, ఏప్రిల్ 9)
        సిగ్గుల నిగ్గులు (కృష్ణా పత్రిక - 1950, ఆగష్టు 9)
        ఆవకాయ పాట (కృష్ణా పత్రిక - డిసెంబరు 28, 1944)
        యుద్ధం తెచ్చిన భాష (1942 నవంబరు 8)
        అరలు (కృష్ణా పత్రిక 1942, ఆగష్టు 27)
శ్రీ జలసూత్రం రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి గారి వ్యాసాలు
        శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ (ఆంధ్రపత్రిక - జనవరి 14, 1956)
ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - డాక్టర్ చల్లా విజయలక్ష్మి
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీ వి.ఏ.కె.రంగా రావుగారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీ కోలంక వెంకటరాజు గారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీ పట్రాయని సంగీతరావు గారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీ పట్రాయని నారాయణమూర్తి గారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీ ద్వారం భావనారాయణరావు గారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీ పీసపాటి నరసింహం గారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీమతి వాసా హైమావతి గారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీ నాళం కామేశ్వరరావు గారితో ఇంటర్వ్యూ
        ఆంధ్రదేశ సంస్థానాలు - సంగీత వాఙ్మయం - శ్రీమతి చిలకమర్రి లక్ష్మీనరసమ్మ గారితో ఇంటర్వ్యూ
ఆచార్య తిరుమల రామచంద్ర గారి వ్యాసాలు
        భారతి పత్రికతో అనుబంధం