అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

పాటల వివరాల కోసం, పేరు పక్కనే వున్న బొమ్మ మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్


సాయిబ్బు


నాగీ నాగీ


చెంగలువ


కాళ్ళెందాకా


ఊగాడమ్మా


పళ్ళమ్మ


కిర కిర


గోరింట


వారములు


గుటుక్కున


పాపాయి జునపాలు


ఊగు ఊగు


సంతకు పోదాం


తైతక్కలాట


థూ బొడ్డు


వరసైన బావ