ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

ఈ జానపద ముత్యాలు అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంచటానికి అభ్యంతరాలు ఎవరికైనా ఉంటే తప్పక తెలియపర్చండి. క్షమాపణలతో వెంటనే తొలగిస్తాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్


Note: Audios are played best in Internet Explorer.Since some of the audios are/will be large, it might take a little time to buffer and play. Please be patient. If the audio does not play even after buffering, please pull the audio slider bar forward and it will start to play. Let me know if you still have trouble playing them and I will take a look at the problem! Thanks and Enjoy The Great Works Of Art!

ఆడియో ఆర్టిస్టు సౌజన్యం
ఎయిరా ఏసెయిర గెడ సీత / అనసూయ శ్రీ జె.మధుసూదన శర్మ
శ్రీ నూకల ప్రభాకర్
ఆకాశవాణి జానపద గీతాలు శ్రీ బైరోజు బాలబ్రహ్మచారి, శ్రీమతి టి.విజయలక్ష్మి మాగంటి వంశీ
ఆకాశవాణి జానపద గీతాలు - ఉయ్యాల పాట పుల్లోరి బూదమ్మ & బృందం మాగంటి వంశీ
నేషనల్ ప్రోగ్రాం ఆఫ్ రీజనల్ ఫోక్ అండ్ లైట్ మ్యూజిక్ శ్రీమతి దుర్గా భాస్కర్ (రిటైర్డు ఆకాశవాణి డైరెక్టరు) మాగంటి వంశీ
జానపద, లలిత గీతాల కార్యక్రమం కె.బి.కె.మోహన రాజు, నిత్య సంతోషిణి మాగంటి వంశీ
పట్నం బస్సు నేనెక్క జానపద బ్రహ్మ శ్రీ మానాప్రగడ నరసింహమూర్తి మాగంటి వంశీ
గుర్రాల గోపిరెడ్డి జానపద బ్రహ్మ శ్రీ మానాప్రగడ నరసింహమూర్తి మాగంటి వంశీ
కర్మ ఫలితమున జానపద బ్రహ్మ శ్రీ మానాప్రగడ నరసింహమూర్తి మాగంటి వంశీ
ఓ పార్వతీ తనయ జానపద బ్రహ్మ శ్రీ మానాప్రగడ నరసింహమూర్తి మాగంటి వంశీ
బాలనాగమ్మ బుర్రకథ - మొదటి భాగం గరివిడి లక్ష్మి & బృందం శ్రీ వెంకట రమణ (???)
బాలనాగమ్మ బుర్రకథ - రెండవ భాగం గరివిడి లక్ష్మి & బృందం శ్రీ వెంకట రమణ (???)