ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

78 RPM గ్రామోఫోన్ రికార్డు మీద ఉన్న అపురూపమైన కొన్ని ఆడియోలు ఇక్కడ మీతో పంచుకోవాలని సాహసిస్తున్నాను. కాపీరైటు హక్కుల ఉల్లంఘన ఉద్దేశం లేదనీ, లాభాపేక్ష / ధనార్జన ఉద్దేశమంతకన్నా లేదనీ సవినయంగా తెలియచేసుకుంటూ - ఈ కార్యక్రమాలను ఇక్కడ, ఇలా Gramophone Records అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంచటానికి అభ్యంతరాలు ఎవరికైనా ఉంటే తప్పక తెలియపర్చండి. క్షమాపణలతో వెంటనే తొలగిస్తాను.

ఆడియోలను డిజిటైజు చేసి అందించిన శ్రీ డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం (విజయగోపాల్) గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో . వివరాల కోసం, ఆడియో పేరు మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్


Note: Audios are played best in Internet Explorer.Since some of the audios are more than 50 mb, it might take a little time to buffer and play. Please be patient. If the audio does not play even after buffering, please pull the audio slider bar forward and it will start to play. Let me know if you still have trouble playing them and I will take a look at the problem! Thanks and Enjoy The Great Works Of Art!

ఆడియో ఆర్టిష్టు
అనుపమ గుణాంబుధి శ్రీ మహేంద్రవాడ బాపన్నశాస్త్రి
జానకీ రమణా శ్రీ మహేంద్రవాడ బాపన్నశాస్త్రి
దేవదేవం గోపాలమూర్తిం శ్రీ అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి
కుప్పించి ఎగసిన శ్రీ అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి
అందమై మన్మనోనందమై శ్రీ చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ భాగవతార్
నా ఈడుగాడా శ్రీ చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ భాగవతార్
రామాజోగి మందుకోనవే శ్రీ చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ భాగవతార్
రేఖా రథాంగ శ్రీ చొప్పల్లి సూర్యనారాయణ భాగవతార్
ఈ పాండిత్యము డాక్టర్ సి.హె.బి.వెంకటాచలం గారు
మనసు నిలిపినంత డాక్టర్ సి.హె.బి.వెంకటాచలం గారు
ఆనందభైరవి - హార్మోనియం శ్రీ మరాఠీ (బెజవాడ) సీతారామయ్య గారు
శృంగారలహరి - హార్మోనియం శ్రీ మరాఠీ (బెజవాడ) సీతారామయ్య గారు
వయొలిన్ - బంటురీతి - హంసానాదం శ్రీ మరుంగపురి గోపాలకృష్ణ అయ్యర్
వయొలిన్ - హెచ్చరికగ రారా శ్రీ మరుంగపురి గోపాలకృష్ణ అయ్యర్