ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

ఆకాశవాణి నాటికలు - వివిధ కేంద్రాల నుండి ప్రసారమైన కొన్ని అపురూప నాటికలు, రూపకాలు , కార్యక్రమాలు ఇక్కడ పెట్టటానికి సాహసిస్తున్నాను. కాపీరైటు హక్కుల ఉల్లంఘన ఉద్దేశం లేదనీ, లాభాపేక్ష / ధనార్జన ఉద్దేశమంతకన్నా లేదనీ సవినయంగా తెలియచేసుకుంటూ - ఈ కార్యక్రమాలను గాని, నాటికలనుగాని ఇక్కడ, ఇలా రేడియో అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంచటానికి అభ్యంతరాలు ఎవరికైనా ఉంటే తప్పక తెలియపర్చండి. క్షమాపణలతో వెంటనే తొలగిస్తాను.

వివరాల కోసం, పేరు మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్


Note: Audios are played best in Internet Explorer.Since some of the audios are more than 50 mb, it might take a little time to buffer and play. Please be patient. If the audio does not play even after buffering, please pull the audio slider bar forward and it will start to play. Let me know if you still have trouble playing them and I will take a look at the problem! Thanks and Enjoy The Great Works Of Art!

ఆడియో కార్యక్రమం ఆకాశవాణి కేంద్రం సౌజన్యం
శివక్షేత్ర యాత్ర - (ఒకటో భాగం) రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
శివక్షేత్ర యాత్ర - (రెండో భాగం) రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
కలియుగ వైకుంఠం - (ఒకటో భాగం) రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
కలియుగ వైకుంఠం - (రెండో భాగం) రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
రాగానుభవం రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
వినపడే దృశ్యాలు - కనపడే ధ్వనులు రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నౌకా చరిత్రము - (ఒకటో భాగం) రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
నౌకా చరిత్రము - (రెండో భాగం) రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
Appreciation Of Music ఆంగ్ల డాక్యుమెంటరీ రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
150 Years Of Tagore - Sri Balantrapu రూపకం హైదరాబాదు డాక్టర్ కె.బి.గోపాలం
కృష్ణా పుష్కరం (1980) రూపకం విజయవాడ శ్రీ కె.శివరామ ప్రసాద్
నవదుర్గ (1983) సంగీత రూపకం హైదరాబాదు రంజని గారు
శివతాండవం సంగీత రూపకం (1993) - Part 1 సంగీత రూపకం హైదరాబాదు రంజని గారు
శివతాండవం సంగీత రూపకం (1993) - Part 2 సంగీత రూపకం హైదరాబాదు రంజని గారు
A Striking Legacy - 60 years of AIR Hyderabad ఆంగ్ల డాక్యుమెంటరీ రూపకం హైదరాబాదు రంజని గారు
సహాయ నిరాకరణోద్యమం - చీరాల, పేరాల సత్యాగ్రహం రూపకం విజయవాడ మాగంటి వంశీ
సంగీత గంగోత్రి రూపకం విజయవాడ మాగంటి వంశీ
కళావైభవం - నాగార్జున కొండ డాక్యుమెంటరీ రూపకం హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
హెచ్చరిక రూపకం హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ
తొలకరించిందమ్మా తొలకరించింది రూపకం హైదరాబాదు మాగంటి వంశీ