ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనములు. అమూల్యమైన తెలుగు సాహితీ, సంప్రదాయ, సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడుకుని రాబోయే తరాలకు అందించటానికి మేము చేస్తున్న ఈ చిన్న ప్రయత్నానికి అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

తనవద్దనున్న ఆడియోల భాండాగారం నుంచి అపురూపమైన ఈ క్రింది ఆడియోలు అందించిన ప్రియ మిత్రులు శ్రీ కారంచేడు గోపాలం గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను. కాపీరైటు హక్కుల ఉల్లంఘన ఉద్దేశం లేదనీ, లాభాపేక్ష / ధనార్జన ఉద్దేశమంతకన్నా లేదనీ సవినయంగా తెలియచేసుకుంటూ - అందరూ తలో చెయ్యి వేసి, మీ వద్ద కూడా ఇలాటి అరుదైన ఆడియోలు, రికార్డింగులు ఉంటే వాటిని అందించి సహకరించ ప్రార్ధన.

ఆడియోల కోసం, పేరు మీద నొక్కండి

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
ఆడియో కార్యక్రమం రచన గాత్రం
ఏమి మాటలె సరి విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
పందెము గలదా విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
వెడలేనిడె విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
తగనా స్వామీ విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
ముందు తెలిసెనా విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
వద్దు వద్దు సుమా విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
తుళువ మనసాయె విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
వానలోన విప్రనారాయణ నాటిక ? మంగళంపల్లి / శ్రీరంగం
తెలిసినందుకు గురుతు భక్తిరంజని ? మంగళంపల్లి
శ్రీకృష్ణాయను భక్తిరంజని ? మంగళంపల్లి
పరమేశ్వరాజ్ఞ భక్తిరంజని ? మంగళంపల్లి
చింతా నాస్తికిలా భక్తిరంజని ? మంగళంపల్లి
ఖేలతి మమహృదయే భక్తిరంజని ? మంగళంపల్లి
పిబరే రామరసం భక్తిరంజని ? మంగళంపల్లి
స్థిరత నహినహిరె భక్తిరంజని ? మంగళంపల్లి
సకల గణాధిప ? ? మంగళంపల్లి
దురుసుగ కృపజూచి ? ? మంగళంపల్లి
దైవము నీవె ? ? మంగళంపల్లి
కృష్ణం కలయ సఖి ? ? మంగళంపల్లి
తందనానా ఆహి AIR TS record (?) అన్నమయ్య ఎం.ఎస్.రామారావు
తందనానా ఆహి AIR TS record (?) అన్నమయ్య మల్లిక్
కుసుమ శరాఘాతుడనై ? ? మల్లిక్
ఓ మహాత్మా Columbia 78 rpm disc శ్రీశ్రీ టంగుటూరి సూర్యకుమారి
ఒంటిగ ఉయ్యాల Columbia 78 rpm disc బసవరాజు అప్పారావు టంగుటూరి సూర్యకుమారి
మ్రోగిందోయ్ మ్రోగిందోయ్ AIR TS record (?) బాలాంత్రపు సాలూరు రాజేశ్వరరావు
ఓహో యాత్రికుడా AIR TS record (?) మల్లవరపు విశ్వెశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు
హనుమాన్ చాలీసా భక్తిరంజని #Traditional (?)# ఎం.ఎస్.రామారావు
సుందరకాండ (ఒకటో భాగం) భక్తిరంజని ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
సుందరకాండ (రెండో భాగం) భక్తిరంజని ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
సుందరకాండ (మూడో భాగం) భక్తిరంజని ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
సుందరకాండ (నాలుగో భాగం) భక్తిరంజని ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
సుందరకాండ (ఐదో భాగం) భక్తిరంజని ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
సుందరకాండ (ఆరో భాగం) భక్తిరంజని ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
సుందరకాండ (ఏడో భాగం) భక్తిరంజని ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
దరిదాపు లేక ? త్యాగరాజు వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
జుగల్బందీ ? ? యెల్లా వెంకటేశ్వరరావు / శ్రీనివాసన్ ( *** )
నవమృదంగం - 1 ? ? యెల్లా వెంకటేశ్వరరావు ( *** )
నవమృదంగం - 2 ? ? యెల్లా వెంకటేశ్వరరావు ( *** )
పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్ళికూతురు ? అన్నమయ్య మంగళంపల్లి
పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్ళికూతురు ? అన్నమయ్య జి.బాలకృష్ణ ప్రసాద్
కొండలలో నెలకొన్న ? అన్నమయ్య జి.బాలకృష్ణ ప్రసాద్
నమశ్శివాయతే - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
ఈ సంశయము - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
మాధవ చరణారవింద - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
ననుకోరి - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
సీతారామ మారుతి సంవాదము -- ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
వినుమని - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
వినుము ధరాధరా - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
అందముగా - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
శ్రీరాముని - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
రాముని వర్ణింప - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
ఇందువదన వినవె - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
వినవే సుగుణాశ్రిత - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
శరణు శరణని - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
వినీల వేణి - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
విను హైమవతి - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
కల్యాణము - ఆధ్యాత్మ రామాయణం (బాలకాండ) భక్తిరంజని (??) ? ?
దశరథ రామా గోవిందా మము భక్తిరంజని కంచెర్ల గోపన్న (రామదాసు) శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి
ఏహి ముదందేహి శ్రీకృష్ణా భక్తిరంజని నారాయణ తీర్థ శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి
ఓ రఘువీరా యని నే పిలచిన భక్తిరంజని కంచెర్ల గోపన్న (రామదాసు) శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి
పాహి పాహి జగన్మోహన కృష్ణా భక్తిరంజని నారాయణ తీర్థ శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి
రామమంత్రవ జపిసో భక్తిరంజని పురందర దాస శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి
రావయ్య భద్రాచల రామ భక్తిరంజని కంచెర్ల గోపన్న (రామదాసు) శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి
శ్రీ గోపాలకం ఏకమేవ భక్తిరంజని ? శ్రీ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి


తనవద్దనున్న ఆడియోల భాండాగారం నుంచి అపురూపమైన ఈ క్రింది ఆడియోలు అందించిన శ్రీ చెముటూరి నాగేంద్ర గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
ఆడియో కార్యక్రమం రచన గాత్రం
ఇదిగో భద్రాద్రి Traditional రామదాసు మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ
తారకమంత్రము Traditional రామదాసు మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ
పలుకే బంగారమాయెనా Traditional రామదాసు మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ


తన తండ్రిగారైన శ్రీ బి.ఎన్.మూర్తిగారు 70వ దశకంలో టేపుల మీద రికార్డు చేసుకున్న అపురూపమైన ఈ ఆడియోలు ఎం.పి.3 లుగా మార్చి ఇక్కడ మీతో పంచుకోడానికి అవకాశమిచ్చిన మిత్రులు బుర్రా రాంచంద్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో. రాంచంద్ గారి తల్లిగారు శ్రీమతి సరోజినీ దేవి గారి మంగళహారతులు (వయోలిన్, స్వరం) ముఖాముఖి సెక్షన్లో చూడవచ్చు.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
ఆడియో కార్యక్రమం రచన గాత్రం
ఆలపించనా ఈ మాసపు పాట సి.నారాయణ రెడ్డి శ్రీమతి బి.వసంత
భగవంతా! నీదే భారమురా ? ? శ్రీ చిత్తరంజన్
ఎత్తవోయీ కేల యీ బేల సుమబాల ? ? శ్రీ చిత్తరంజన్
గణగణ గంట మ్రోగిందంట ఈ మాసపు పాట బాలాంత్రపు ఎస్. విజయలక్ష్మి
ఇంతిరో యీ గోపబాలుడు ? ? ఎస్.జానకి
సొగసు నీ సొమ్ము కల్యాణి రాగిణీ ఈ మాసపు పాట ఎం.బాలమురళీ కృష్ణ ఎం.బాలమురళీ కృష్ణ
కనుపించె కనుపించెనమ్మా నెలరేడు ? ? బి.వసంత
కోటి కోటి తారలలో మేటి చందమామలా ఈ మాసపు పాట దాశరథి బి.వసంత
క్షణమైన నినువీడి మనజాలనే చెలీ ఈ మాసపు పాట ? ఎం.బాలమురళీ కృష్ణ
రాజా సాగర రాజా ఈ మాసపు పాట ?? ??
మొద్దబ్బాయి బాలానందం న్యాయపతి రాఘవరావు న్యాయపతి రాఘవరావు
నడిమి సుందరి ? ? ?
ఏ పుట్ట దాగేవు నాగన్నా ? ? ?
పదములె చాలు రామా ? ? చిత్తరంజన్
పండు వెన్నెల అదే కొత్త వెన్నెల ? ? ?
రాధా మనోహర రావేలరా తండ్రీ ? ? చిత్తరంజన్
శ్రీ రామ రామయనెడి నామంబే ? ? చిత్తరంజన్
స్వాతంత్ర్యమే నా జీవితాశయని ? ? ?
తత్త్వం ? ? సీత / అనసూయ
ఊగవే డోలిక ఈ మాసపు పాట మల్లవరపు విశ్వేశ్వర రావు బి. సరోజినీ దేవి
వింతగను శ్రీ కృష్ణ దేవుడు ? ? చిత్తరంజన్


తనవద్దనున్న ఆడియో భాండాగారం నుంచి అపురూపమైన ఈ క్రింది ఆడియోల అందించిన శ్రీ చొప్పకట్ల సంతోష్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేసుకుంటున్నాను.

భవదీయుడు
మాగంటి వంశీ మోహన్
ఆడియో కార్యక్రమం రచన గాత్రం
సర్వమంగళాధవ శివ శంభో శంభో భక్తి రంజని ?? ??


ఈ క్రింది ఆడియో రికార్డుల సౌజన్యం: మాగంటి వంశీ
ఆడియో కార్యక్రమం రచన గాత్రం
జయతు జయతు పదయుగళం - దేశభక్తి గీతం ఉదయ తరంగిణి రాయప్రోలు సుబ్బారావు ??